PRAGUE

Magazine La Vanguardia, 18/2/96 pàg. 74-76

ESTUDI LLUÏSOT. HABITATGE TALLER A CIUTAT VELLA.