PRAGUE

Magazine La Vanguardia, 18/2/96 pág. 74-76

ESTUDI LLUÏSOT. Vivienda taller en Ciutat Vella.