PRAGUE

Dictamen sobre la possible construcció de pisos de noves plantes en l’Edifici núm. 7 del carrer Caballeros, en Tamarit de Llitera.