PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

Dictamen pertocant al despreniment d’unes peces de l’aplacat ceràmic dels balcons de l’edifici situat als números 99-105 del carrer Manel Farrés de Sant Cugat del Vallès.