PRAGUE

Dictamen pertocant a l’estat de solidesa del Bloc 72 en el grup Arrahona de Sabadell.