PRAGUE

Dictamen pertocant a l’estat de les escales dels edificis situats a les illes a, b, c, d i e del polígon d’habitatges Centcelles del municipi de constanti, a Tarragona.