PRAGUE
Castellbisbal-Barcelona. Spain 2005

REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES DELS MURS DE TANCAMENT I DELS PAVIMENTS DELS JARDINS DE 19 HABITATGES APARELLATS.