PRAGUE
1998 · País Basc

Pavelló Fernando Buesa

El pavelló poliesportiu Araba era originàriament un mercat descobert de bestiar, fet que explica la forma circular de la seva planta. A l’any 1975 ens van plantejar de cobrir-lo. Vam projectar i calcular una malla espaial de 82 m. de diàmetre exterior. Posteriorment, el recinte es va habilitar com a pavelló poliesportiu de l’equip de bàsquet Tau de Vitòria i, a l’any 1997, es va decidir tirar endavant el projecte de remodelació i ampliació del pavelló per adaptar-lo a les normatives vigents i donar-li una cabuda de més de 9.000 espectadors.
Subjectar una coberta, elevar-la, sostenir-la i construir-hi dessota un edifici en set mesos és un projecte inusual i, sobretot, un repte pels tècnics i la constructora. L’aixecament de la cúpula ha estat l’eix vertebrador de tot el projecte i el que l’ha resolt en la seva totalitat. Les dotze torres de formigó armat de 24 m. d’alçada que envolten l’edifici són a la vegada la base dels mecanismes d’elevació de la cúpula, així com dels ancoratges de les mènsules metàl·liques que suporten la coberta. A més a més, proporcionen dotze accessos del públic a les grades altes i són els elements determinants de la nova imatge exterior del pavelló, juntament amb la nova façana de panells sandvitx d’alumini que ha unificat tots els paraments exteriors de l’edifici.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– L’ampliació només era possible fent créixer les grades “cap amunt”, ja que la pista tenia unes mides fins i tot inferiors a les reglamentàries i per tant no es podia créixer “cap avall” com s’havia fet, per exemple, a l’Estadi de Montjuïc de Barcelona.
– Reutilitzar la cúpula existent, un element que no ha quedat obsolet ni en el seu funcionament ni en el seu disseny, i que calia elevar 12 m. fins al nivell de les grades ampliades per adaptar-la al nou pavelló.
– Sistema d’elevació de la cúpula que, un cop feta l’operació, fos utilitzable pel nou edifici i en passés a formar part, amb la intenció d’aprofitar al màxim els recursos materials i econòmics invertits.

COAUTOR: Jose Luis Catón.

PREMIS:
– 1976. Premi Nacional d’Estructura Metàl·lica al millor edifici no industrial.
– 1977. Premi Europeu d’Estructura Metàl·lica per la cúpula de Vitòria.

PUBLICACIONS:
– Revista AB, núm. 69. “Ampliació del Pavelló Poliesportiu Araba a Vitòria. Secció visita d’obra.” Edita COAC, juny del 1999.
– INDE. Informació i Debat. “Coberta del pavelló Araba”. Edita COAC, 1999.

Emplaçament

Polígon Zurbano, Vitòria – Gasteiz.

Client

Diputació Foral d’Àlava

Superfície

22.942 m2

Data projecte

1998

Període obra

2000

SHARE PROJECT