PRAGUE
2011 · Catalunya

Oficines administratives de 7 ministeris

El projecte aborda el plantejament de solucions constructives que persegueixen els següents objectius:
La màxima flexibilitat i versatilitat de les plantes d’oficines.
La màxima funcionalitat del nucli de circulació i servei.
La màxima eficiència energètica de l’edifici.
La representativitat urbana de l’edificació.
Adequació paisatgística de l’edifici al futur entorn construït.
Bon manteniment de l’arquitectura.

Per donar resposta a aquestes necessitats es plantegen les següents solucions arquitectòniques constructives i estructurals:
Es proposa una solució semi-prefabricada per cobrir el fons edificable sense necessitat de recórrer a pilars intermedis. L’estructura s’ha projectat situant els suports en el perímetre de l’edifici, alliberant tot l’espai interior de les plantes, tant de les d’oficines com de les destinades a aparcament. Les plantes diàfanes permeten una total llibertat per a la seva distribució alhora que permeten optimitzar una manera substancial la relació entre la superfície útil i la construïda de l’edifici.
El nucli de comunicació ha estat dissenyat i dimensionat optimitzant l’accessibilitat i els recorreguts, a la vegada que s’ha coordinat amb els requeriments dels serveis tècnics.
S’ha treballat especialment l’embolcall arquitectònic, definint una doble pell ventilada en la façana i la coberta que garanteix un òptim comportament passiu de l’edifici. Les façanes es completen amb una pell exterior de peces ceràmiques, que recolzades en l’extrem de les dues volades, col·laboren activament al correcte funcionament estructural del forjat. Aquesta protecció actua com a una protecció solar orgànica del volum principal, alhora que les volades serveixen com a passarel·les per al manteniment i neteja de la façana o de balconades de les zones comuns. Aquesta pell es formalitza com una gelosia de peces ceràmiques que, depenent de l’orientació i les dependències interiors, va augmentant o disminuint l’espai vuit entre les peces.

PREMIS:
Primer premi al concurs nacional per a realitzar el projecte i la construcció d’un nou edifici d’oficines a Tarragona per a l’empresa SEGIPSA, la Sociedad Estatal de Gestió Inmobiliaria de Patrimoni, S.A.

Emplaçament

Carrer Guillem Oliver, Tarragona

Client

SEGIPSA, Sociedad Estatal de Gestió Inmobiliaria de Patrimoni, S.A.

Superfície

4.668 m2

Data projecte

2011

Període obra

2012

SHARE PROJECT