PRAGUE
1985 · Catalunya

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Un museu d’aquestes característiques i amb vocació d’esdevenir un centre promocional dels aspectes científics i tècnics de la cultura, així com una eina de treball per als especialistes de la Història de la Ciència, de la Tècnica i de la Industrialització demanava un edifici representatiu. La fàbrica de Montcunill era, des d’un punt de vista històric, un edifici molt apropiat si se li retornava el seu aspecte original.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Construcció d’un soterrani sota la nau del Museu. Es tracta de la idea clau al voltant de la qual gira tot el projecte. Es potencia aquest soterrani amb la creació d’un pati central, un espai a doble alçada, que des de qualsevol punt posa de manifest l’existència del soterrani, mantenint sempre el concepte i imatge inicials, és a dir tenir un espai sense interrupcions caracteritzat pel mar de voltes de la coberta.
– Reconstrucció de les façanes de la fàbrica de vapor amb les finestres originals per tal de recuperar la seva imatge inicial. A més, les obertures s’adiuen perfectament amb el funcionament del Museu.
– Restauració de les voltes de la coberta incloent els lluernaris i eliminació dels afegits. Es recupera així la imatge de les voltes de doble curvatura de totxo pla suportades pels pilars de fosa tant propis del Modernisme.

Emplaçament

Rambla d’Egara, 270, Terrassa, Barcelona.

Client

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Superfície

20.000 m2

Data projecte

1985

Període obra

1986-1996

SHARE PROJECT