PRAGUE
2002 · Catalunya

Comissaria de policia a Gandesa

Volumètricament l’edifici es composa per tres cossos simples. Primer un gran sòcol que conté tot l’espai del soterrani, revestit de pedra de basalt negre i lleument alçat respecte de la rasant del carrer, i que atorga dimensió pública a l’equipament. Al damunt, hi trobem la planta baixa delimitada per un pla tens de mur cortina de vidre. Finalment, el primer pis és una capsa translúcida revestida de xapa ondulada microperforada.
Els subtils descavalcaments entre les projeccions en planta de tots tres volums donen dinamisme a l’edifici i en generen punts singulars com són ara l’àmbit i el porxo d’accés, la rampa de baixada al soterrani, el corredor de vestidors o el cos de locutoris.
A dins, cosint en vertical els tres volums, un pati amb l’escala resol les comunicacions interiors i possibilita la llum natural a tots els espais. Els confereix una senzillesa funcional i una riquesa visual envejables.
L’austeritat dels materials de l’exterior també es trasllada a l’interior. Un nou material, la fusta, irromp amb valentia i personalitza tota la franja de serveis i instal·lacions que organitza distributivament la planta, endreçant amb harmonia i ennoblint, per la percepció obstinada que se’n té a través del joc múltiple de transparències i visions creuades, tots els espais de la comissaria.

Emplaçament

Carrer Tretze, s/n, Gandesa.

Client

Generalitat de Catalunya / Departament d Interior. GISA.

Superfície

2.047 m2

Data projecte

2007

Període obra

2008

SHARE PROJECT