PRAGUE
2009 · Catalunya

Centre penitenciari “La Model”

La construcció del Centre Penitenciari d’homes de Barcelona, “La Model”, es remunta a l’any 1870 i l’any 2004 es va complir el centenari de la seva inauguració. És obra dels arquitectes Josep Domènech i Estapà i Salvador Viñals i Sabater. L’edifici ocupa dues illes de l’eixample i avui queda completament integrada a la trama urbana de la ciutat. La novetat més important de la Model, respecte als altres centres de l’època, és l’adopció del sistema cel·lular (higienisme de les cel·les).
Amb l’objectiu de mantenir l’edifici fins el final de la seva vida útil, s’han detectat les patologies que té, majoritàriament, degudes a l’envelliment, a l’exposició als agents climàtics i a la manca d’estanqueïtat de les cobertes i de les façanes, que ha produït el deteriorament d’elements tals com revestiments, fusteries, elements estructurals, elements d’evacuació d’aigües…
La reparació dels desperfectes, que permeten la utilització de l’edifici amb seguretat i amb la confortabilitat exigida, ha obligat a les següents actuacions d’urgència:
– Manteniment de la composició actual per a mantenir l’estètica original de l’edifici.
– Cap intervenció (que no siguin les mateixes actuacions de reparació) als acabats de l’envoltant interior.
– Actuació puntual als llocs que necessiten reparacions de les façanes dels patis.
– L’actuació a les cobertes sense alteració de la composició i acabat exterior de les cobertes existents.

Emplaçament

Carrer Entença, 155, Barcelona.

Client

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Superfície

56.547 m2

Data projecte

2009

Període obra

2009-2010

SHARE PROJECT