PRAGUE
2001 · Catalunya

Casa Cubi

Situat a la urbanització residencial “La Tartera”, al nord del municipi de Das, a la plana de la Cerdanya de Girona, es troba aquesta casa, ubicada dins d’un solar d’evolvent trapezoïdal amb una mossegada al xamfrà sud-oest. La intervenció s’ha basat en l’emplaçament d’un mur de pedra seca que va d’est a oest i que actua de columna vertebral de l’ordenació, adherit al qual se situen tres cossos rectangulars col·locats en U oberta a nord, que es combinen volumètricament entre ells en funció de l’ús que contenen a la planta baixa.

Emplaçament

Das, La Cerdanya.

Client

Privat

Superfície

503m²

Data projecte

2001

Període obra

2003 - 2005

SHARE PROJECT