PRAGUE
2002 · Catalunya

Can Pepus

Es tracta d’una obra de l’arquitecte Joan Amigó i Barriga (1875-1958; t. 1900), adscrit a la segona generació d’arquitectes modernistes, que va ser arquitecte municipal de Badalona entre 1914 i 1924. Va desenvolupar aquest projecte cap a l’any 1910, aproximadament.
Les lesions a què es refereix aquest projecte estan constituïdes, fonamentalment, per les esquerdes que apareixen a l’obra de fàbrica dels murs de càrrega, i entre aquests i el cos sortint en cantonada de l’edifici. Aquest projecte proposa les solucions que es consideren adients per consolidar estructuralment l’edifici, garantint la seva estabilitat.
Es preveu, així mateix, una sèrie d’intervencions per tal de rehabilitar les façanes i les cobertes, tornant-les al seu estat original.
Finalment, es proposen un conjunt d’intervencions interiors que pretenen, a més de reparar les patologies observades, adaptar l’edifici a les condicions d’accessibilitat, seguretat d’utilització i salubritat que requereixen les normatives actuals.

CATALOGAT: Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Monument, Época XX.

Emplaçament

Carrer Francesc Macià , Badalona.

Client

AJUNTAMENT DE BADALONA.

Superfície

345 m2

Data projecte

2008

Període obra

2009

SHARE PROJECT