PRAGUE
2008 · Catalunya

Ampliació i reforma del CEIP TABER escola de primària

Les tres intervencions principals al C.E.I.P. Tàber són:
– Ampliació del menjador existent.
– Creació d’un porxo d’accés a l’escola i
– Dotació de banys nous exteriors al pati de l’escola.
L’espai de menjador actual amplia la seva superfície, per poder garantir el seu bon funcionament amb l’increment d’alumnes que es queden a menjar al centre. Amb les formes ondulades del sostre acústic s’ha donat personalitat a l’espai destinat al dinar. El paviment fa un joc de píxels clars i foscos. S’han creat dos armaris, un exterior d’emmagatzematge per la cuina i l’altre interior per l’espai del menjador.
El nou porxo comunica la marquesina d’accés amb la porta principal del pati a cobert. Es crea un espai d’ombra amb tractament tamisat variable, segons el material de protecció. Dotem d’un filtre de graves amb resines, per evitar l’aportació de sauló i terra del voltant a l’interior de l’edifici, com si d’un espolsa peus es tractes.
El petit annex de banys de nova creació incorpora piques i inodors a diferents alçades, paraments dinàmics i materials duradors. Els paraments s’han revestit interiorment amb un pixelat de quatre colors. S’ha integrat una font existent del pati a la plataforma d’aquest nucli, per evitar que la sorra la pugui emboçar.

Emplaçament

Carrer Esports, 9, districte Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona.

Client

Consorci d'Educació de Barcelona/ Ajuntament de Barcelona.

Superfície

420 m2

Data projecte

2008

Període obra

2010

SHARE PROJECT