PRAGUE

Projecte i construcció de l’absis de la Sagrada Família

La Revista Hormigón de l’Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat, publicarà en aquests dies un article sobre el projecte i la construcció de l’absis de la Sagrada Família, realitzat per J. Gomez-Serrano, R. Grima i A. Aguado, de la Universitat Politècnica de Catalunya; en col·laboració amb R. Espel, cap d’obra del Temple de la Sagrada Família i C. Buxadé, A. Buxadé i R. Ferrando de 2 Buxadé, Margarit, Ferrando, S.L.P.

Aquests últims han desenvolupat el capítol 4, que parla dels aspectes estructurals i de disseny del projecte.