PRAGUE

Prevenció de Riscos Laborals

CURS PER A L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L’equip de 2BMF ha rebut la FORMACIÓ ESPECÍFICA de PERSONAL D’OFICINA I VISITES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ, en matèria de seguretat i salut, d’acord amb l’article 19 de la llei 31/95, impartit per l’empresa EXPERT PREVENCIÓ SL.

2BUXADÉ, MARGARIT, FERRANDO, S.L.P.