PRAGUE

Presents al Turkey-Spain Architecture meeting

Els dies 25 a 30 de març de 2012, en el marc de la trobada d’arquitectura turco-espanyola, 2BMFG arquitectes i AIS, varem participar, juntament amb 13 equips de l’estat, en diverses trobades bilaterals amb administracions, promotors, constructors i arquitectes turcs, per tal d’establir llaços comercials de futur.