PRAGUE

Ponència Màster Zigurat a càrrec d’en Carles Gelpí

Al juliol i al agost del 2016 en Carles Gelpí ha exposat les ponències “Reparación y estabilización de taludes y muros portantes: consideraciones iniciales de empujes en muros rígidos” al Màster Internacional organitzat per Zigurat, l’ACE i l’IEE