PRAGUE

PALAU DE JUSTÍCIA DE BARCELONA

Després d’unes llargues obres, aquest mes de setembre de 2015, s’ha finalitzat la rehabilitació de les façanes i les cobertes del Palau de Justícia de Barcelona, incloent la substitució de tota la xarxa de baixants de l’edifici així com el vestíbul d’accés principal.