PRAGUE

“Intervencions en bigues i sostres de formigó armat”

23/1/13 Curs de càlcul estructural en rehabilitació. 1ª Edició
Escola Sert (COAC), IEE (ACE) i UPC
El dia 23 de gener de 2013 en Ramon Ferrando va impartir una sessió intitulada “Intervencions en bigues i sostres de formigó armat”.

http://escolasert.coac.net/default.php?fitxa&idx=1097&lang=C