PRAGUE

Homenatge a un material estructural i de reforç: EL FORMIGÓ ARMAT

CONFERÈNCIA

El catedràtic d’estructures novament impartirà a València una conferència sobre el reforç d’estructures amb formigó armat. Exemples en pilars, murs, sostres i fonaments, fent un recorregut per les principals i més significatives obres del despatx en l’àmbit de rehabilitacions estructurals.

Carles Buxadé
2BUXADÉ, MARGARIT, FERRANDO, S.L.P.