PRAGUE

CENTRE PENITENCIARI RÈGIM OBERT 800 PLACES ZONA FRANCA, A BARCELONA

18 de juny de 2017

Seleccionats per participar del a segona volta del concurs per la construcció de un nou Centre penitenciari  de Regim Obert de 800 places, Zona Franca.

Concurs convocat per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya