PRAGUE

AITIM 229 pàg. 34-37

ZONA D’ARRIBADA AL CAMP DE REGATES DEL LLAC DE BANYOLES.