PRAGUE

VIA Arquitectura, pàg. 102-105, tardor del 2004

ZONA D’ARRIBADA AL CAMP DE REGATES DEL LLAC DE BANYOLES.