PRAGUE

REHABILITACIÓ DEL TURÓ DE LA PEIRA. L’experiència en intervenció en sostres amb patologies derivades de l’ús de ciment aluminós i en reforç de murs. Carles Buxadé.