PRAGUE

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS: REFORÇ D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ I DE MURS DE FÀBRICA. Carles Buxadé.