PRAGUE

Ponència sobre el nou codi estructural a la cambra d’empreses de serveis professionals de la construcció , Ramon Ferrando