PRAGUE

Memòria i Pla Director de les actuacions que cal fer als edificis del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona, “LA MODEL”.