PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

L’EXPERIÈNCIA EN INTERVENCIÓ EN SOSTRES AMB PATOLOGIES DERIVADES DE L’ÚS DE CIMENT ALUMINÓS. Carles Buxadé.