PRAGUE

La nova arquitectura de l’habitatge públic pàgs. 18-19, 2003