PRAGUE

Informe relatiu a les patologies observades en els edificis d’habitatges situats en la Plaça 11 de Setembre núm. 4, 5 i 6 de San Andreu de la Barca.