PRAGUE

Informe pertocant a les patologies observades en els envans i paviments de l’habitatge situat en el carrer Diputació número 80, 4º 1ª de Barcelona (08015).