PRAGUE

Informe pertocant a les modificacions realitzades en les estructures del Palau March en Mallorca.