PRAGUE

Informe pertocant a les humitats i lesions observades en l’edifici del complex esportiu nord de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.