PRAGUE

Informe i valoració del costos per la rehabilitació de l’edifici situat al número 28 del carrer Tantarantata de Barcelona.