PRAGUE

Barcelona, 1997

Habitatge Assequible de l’IMPSOL en la sala de exposicions del C.O.A.C.