PRAGUE

CERCHA, revista dels aparelladors i arquitectes tècnics. núm. 59, abril del 2001

FACULTAT DE DRET DE LA UNIVERSITAT POMEU FABRA DE BARCELONA.