PRAGUE

Estudi examen de preexistències per a la futura remodelació del Palau de Justícia del Passeig Lluís Companys S/N de Barcelona. L’objecte d’aquest estudi es realitzar un examen de preexistències per a la futura remodelació del Palau de Justícia del Passeig Lluís Companys, s/n, de Barcelona, es a dir, es tracta de realitzar un dictamen (sinòptica, anàlisi i diagnosi) de les patologies que presenta l’edifici, que permeti posteriorment, realitzar un projecte de remodelació del mateix. A més, té com objecte determinar les deficiències de l’edifici en front a les normatives actuals i al programa funcional que es desenvolupa.