PRAGUE

Dictàmens pertocants a les patologies observades en els blocs situats en el Camí de Ca n’Espinós núm. 3 i en el carrer del Pozo núm. 1, núm. 3 i núm. 5, en Gavà, Baix Llobregat. Adigsa.