PRAGUE

Dictamen sobre l’esfondrament d’un edifici en els carrers S. Francesc d’Assis núm. 19 i Tarragona núm. 24 d’Igualada.