PRAGUE

Dictamen previ pertocant a les patologies observades en les façanes de fàbrica corresponents a 84 habitatges, locals i garatges situats en la plaça Belategi 1-7 de Bilbao.