PRAGUE

Dictamen pertocant als resultats dels sondejos i assaigs realitzats per Paymacotas, a les lesiones de l’edifici del carrer Blanqueria i als riscos i mesures a prendre, per a les noves construccions, en els sectors del Sagrat Cor i del Camp de les Forques, en el terme municipal de Besalú.