PRAGUE

Dictamen pertocant a l’estat estructural, normatiu i d’idoneïtat per a ús administratiu de l’actual edifici dels Jutjats de L’Hospitalet de Llobregat. Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.