PRAGUE

Dictamen pertocant a l’estat estructural del pas soterrat situat a la cruïlla del carrer Numància amb l’avinguda diagonal de Barcelona.