PRAGUE

Dictamen pertocant a l’estat de l’edifici situat al carrer sant iscle núm. 75 interiors (illa r) del barri “Turó de la Peira” a Barcelona. Anàlisis de les causes de les lesions observades i valoració de les actuacions necessàries que caldria realitzar‐hi per a garantir‐ne la seva seguretat i l’habitabilitat.