PRAGUE

Dictamen pertocant a l’estat de la coberta de l’Estadi Municipal de Fútbol de L’Hospitalet de Llobregat.