PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

Dictamen pertocant a l’estat actual dels elements estructurals exteriors de formigó armat de la residència per a la tercera edat “Puig d’en Roca” en Girona.