PRAGUE

Dictamen pertocant a les possibles afectacions degudes a les vibracions que se produiran en la façana de la Casa Batlló, a causa de les obres de construcció dels nous accessos en les andanes de l’Estació de Passeig de Gràcia del Ferrocarril Metropolità de Barcelona.