PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

Dictamen pertocant a les patologies observades en l’estructura del Mercat del Born.